Digi vs perinteinen markkinointi

Markkinointia on ollut olemassa yhtä kauan kuin myyntiäkin. Pitkään markkinoinnin ja mainostamisen maailmaa hallitsi ilmoitusmarkkinointi, ja yleisimmin yritykset mainostivat ilmoitusten avulla itseään erilaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Lisäksi varsinkin aikaisemmin oli tapa käyttää paljon myös muunlaista painettua materiaalia, kuten lentolehtisiä. Myös radiomainonta oli aikoinaan suosittua.

 

Television aikakauden alettua mainostajien kanavat laajenivat, ja mainoksiin alettiin saada uusia ulottuvuuksia tarinankerronnan avulla. Näin markkinoinnissa otettiin ensimmäiset askeleet digitalisaation suuntaan.

 

Nykyään koko maailmamme alkaa olla enemmän tai vähemmän digitalisoitunut, ja media on itse asiassa läsnä jatkuvasti kaikessa, mitä teemme. Sosiaalista mediaa ei tunnu pääsevän karkuun missään, ja kohta mobiililaitteilla tapahtuva surffaus voittaa määrällisesti perinteisillä pöytäkoneilla tapahtuvan netissä liikkumisen.

 

Tämä murros on syynä siihen, että myös mainostajien on viimeistään nyt alettava ajattelemaan kanaviansa laajemmalla skaalalla. Mainostajan on mentävä sinne, missä kohderyhmäkin on. Ja jos kohderyhmä sattuu olemaan vaikkapa sosiaalisessa mediassa, on suunta selvä.

perinteinen-markkinointi

 

Mitä kaikkea digitaalinen markkinointi voi olla?

 

Digitaalinen markkinointi tarkoittaa käytännössä kaikkea sellaista markkinointia ja mainostamista, mikä tapahtuu digitaalisesti eli jollain tavalla sähköisessä muodossa. Tämän vuoksi digitaalista markkinointia voi kutsua myös sähköiseksi markkinoinniksi tai online-markkinoinniksi. Digitaalisen markkinoinnin maailmaan kuuluu sosiaalinen media ja siellä toimiminen, kotisivut, sisältömarkkinointi, erilaiset bannerit, affiliate-markkinointi, mobiilimarkkinointi ja niin edelleen. Joitain näistä muodoista olemme käsitelleet jo aikaisemmin näillä sivuilla.

 

Mitä kaikkea kuuluu perinteiseen markkinointiin?

 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että perinteiseen markkinointiin kuuluu kaikki muu, paitsi digitaalinen markkinointi. Perinteinen markkinointi pitää sisällään esimerkiksi lehtimainoksia, mainoskylttejä, käyntikortteja, suoramarkkinointia, esitteiden tekoa, radiomainontaa ja niin edelleen.

 

Entäs ne erot?

 

Perinteinen ja digitaalinen markkinointi eroavat toisistaan käytännössä yhdellä tapaa, ja tämän eron vuoksi digitaalisella markkinoinnilla voi olla yrityksille niin paljon annettavaa. Ero liittyy kommunikointiin ja sen tapaan.

 

Kun puhutaan perinteisestä markkinoinnista, on kommunikaatio aina yksisuuntaista. Markkinoiva taho kommunikoi isolle ryhmälle, jonka oletetaan ottavan viesti vastaan passiivisesti ja vastaan panematta.

 

Digitaalisessa markkinoinnissa kommunikaatio on parhaimmillaan kaksisuuntaista, tai ainakin digitaalisen markkinoinnin keinoja käyttämällä tämän tilanteen saavuttaminen on mahdollista. Digitaalisten väylien avulla markkinoiva taho voi kommunikoida kuluttajien kanssa aktiivisesti, ja kuluttajilla on mahdollisuus osallistua viestintään tavalla tai toisella.

 

Perinteisessäkin markkinoinnissa on toki ollut osana viestintää, mutta se on ollut salaista. Tämä tarkoittaa kommunikointia esimerkiksi puhelimen, kirjeen tai sähköpostin välityksellä.

 

Digitaalisessa markkinoinnissa voidaan kuluttajien kanssa viestiä julkisesti ja nopeallakin tempolla. Joskus viestinnän avoimuus voidaan markkinoinnissa nähdä riskinä, mutta tutkimusten mukaan avoimuus on kuitenkin kuluttajille luottamusta herättävä asia.

 

Digitaalisessa markkinoinnissa aikataulujen merkitys muuttuu, sillä pitkäjaksoisen kampanjan suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen sijasta digitaalisessa markkinoinnissa voidaan tehdä kampanjoita huomattavasti kevyemmällä ”koneistolla” ja nopeammin. Digitaalisessa muodossa olevia kampanjoita on myös helpompi muokata ja muuttaa lennosta, kuin esimerkiksi lehti-ilmoituskampanjaa.

 

Yrityksen toimialasta riippuen on joskus järkevää keskittyä markkinoinnissa ainoastaan digitaalisiin kanaviin. On kuitenkin toimialoja, joilla on syytä pitää osa markkinoinnista edelleen myös perinteisellä puolella. Tällainen toimiala voi esimerkiksi olla sellainen, jolla on kohderyhmissään paljon eläkeläisiä.

 

Digitaalisen markkinoinnin puolesta puhuu myös tulosten verrattain helppo mitattavuus. Lähes kaikkia digitaalisen markkinoinnin välineitä ja keinoja voi mitata automaattisesti, jolloin tulokset ovat saatavilla yhdellä napin painalluksella. Tämä helpottaa markkinoinnin suunnittelua oleellisesti, ja on myös kustannustehokas väline, joka auttaa keskittymään markkinoinnin panostuksissa juuri oikeisiin toimenpiteisiin.

 

Lisäksi digitaaliset markkinointikampanjat ovat erittäin usein huomattavasti halvempia tekniseltä toteutukseltaan kuin perinteiset markkinoinnin keinot.