slide

Digitaalinen markkinointi

Markkinointi on yrityksen toiminnassa kenties tärkein kulmakivi. Toki yrityksen idean täytyy olla innovatiivinen ja toimiva, mutta taitavan markkinoinnin avulla voidaan yrityksestä taikoa toimiva myös hyvin silloin, kun itse liiketoiminnan konsepti on yksinkertainen. Yrityksen markkinointia voidaankin tehostaa hyvin monilla erilaisilla toimenpiteillä. Ydinkysymyksenä on saada yrityksen viesti perille siihen kohderyhmään, jota toiminnassa halutaan tavoittaa – ja totta kai käyttämällä mahdollisimman kustannustehokkaita mutta toimivia ratkaisuja.

 

Keinoja löytyy niin perinteisen kuin digitaalisen markkinoinnin saralta. Digitaalinen markkinointi on alalla nousussa oleva trendi, ja sen avulla voit tehostaa markkinointiasi huimasti. Oletko jo täysin sinut digitaalisen markkinoinnin kanssa, ja tiedätkö, millaisia mahdollisuuksien ovia se voisi sinulle avata? Jos et, kannattaa sinun syventyä tälle sivulle rakentamaamme tietopakettiin.

 

Mitä on digitaalinen markkinointi?

 

Digitaalinen markkinointi on yksi osa-alue yrityksen markkinoinnista. Se pitää sisällään sähköistä markkinointia, kuten esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnin sekä yrityksen www-sivut. Lisäksi digitaaliseen markkinointiin kuuluu paljon, paljon muutakin.

 

Digitaalinen markkinointi suunnitellaan yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaiseksi. Tämä tavoite määrittelee markkinoinnin eri kohderyhmät sekä myös viestin, joka tälle ryhmälle halutaan välittää. Toisin sanoen digitaalinen markkinointi määrittelee suunnan, johon yrityksen toiminta ja tavoitteet halutaan verkossa ohjata.

 

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu alkaa digitaalisen strategian hahmottelemisesta. Sen avulla voidaan määritellä resurssit, joita verkon eri osa-alueilla toimittaessa voidaan käyttää. Toisin sanoen siis strategia määrittää, minkälaisia resursseja mihinkin kohtaan voidaan uhrata. Digitaalisen strategian avulla määritellään myös sähköiset jälkimarkkinoinnin toimenpiteet, joiden avulla yrityksen näkyvyys verkossa ei rajoitu vain passiiviseen läsnäoloon. Näin markkinointiin saadaan jatkuvuutta, joka osaltaan vie liiketoimintaa tasaisesti eteenpäin.

 

Digistrategiaa on hyvä päivittää vuosittain, sillä tilanteet muuttuvat jatkuvasti sekä omassa että kilpailijoiden yrityksissä. Toimenpiteitä arvioimalla ja strategiaa päivittämällä voimme olla varmoja, että olemme markkinoinnissa ajan tasalla ja parhaassa tapauksessa jopa hieman aikaamme edellä.

 

Erilaisia digimarkkinoinnin välineitä

 

Digitaalinen markkinointi pitää sisällään monia eri toimenpiteitä ja vaihtoehtoja. Lista kasvaa jatkuvasti, sillä digitaalinen maailma on edelleen kehitysvaiheessa sekä myös eräänlaisessa murroksessa. Käymme tässä läpi muutamia yleisimpiä keinoja tehdä digitaalista markkinointia:

 

Verkkosivut

 

Kenties ilmeisin osa yrityksen digitaalisesta markkinoinnista ovat pätevät ja informatiiviset verkkosivut. Tänä päivänä ei ole olemassa niin pientä ja mitätöntä yritystä, etteikö sen olisi syytä omata omia verkkosivuja. Jos asiakas ei pysty löytämään googlaamalla etsimäänsä yritystä, jää kauppa todennäköisesti kokonaan tekemättä.

 

Suurilla yrityksillä kyse ei enää ole verkkosivujen olemassaolosta, vaan jatkuvasti kehittyviin digitaalisiin haasteisiin vastaamisesta. Kilpailijoilla on käytössään jo valtava määrä uusia metkuja, ja toimialasta riippuen on yrityksen syytä pysyä tässä kehityksen kelkassa varsin tiiviisti.

 

Hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi

 

Jos yritys omaa jo toimivat ja informatiivisen nettisivut, on seuraava vaihe luonnollisestikin saada niille mahdollisimman paljon kävijöitä ja juuri oikeista kohderyhmistä. Yksi keino tähän on hakusanamainonta, joka onkin oikein toteutettuna varsin toimiva ja joskus jopa kustannustehokas tapa hankkia lisää trafiikkia sivuille. Hakusanamainontaa voidaan tehdä joko jatkuvasti tai kampanjaluonteisesti.

 

Hakukoneoptimoinnilla voidaan parantaa hakusanamainonnan tehoa sekä lisäksi myös yrityksen sivuille luontaisesti saapuvaa liikennettä. Nämäkin toimenpiteet ovat yleensä varsin yksinkertaisia, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan jonkin verran tietämystä asiasta. Usein hakukoneoptimoinniksi riittää sivujen uudelleenjärjestely ja pieni ”fiksaaminen” ammattilaisen toimesta. Tavoitteena on saada sivut vastaamaan mahdollisimman hyvin niitä hakuja, joita potentiaalinen asiakas saattaa tehdä löytääkseen tietoa yrityksen toimialasta, tai parhaassa tapauksessa jopa yrityksen kilpailijasta.

 

Näiden lisäksi digitaaliseen markkinointiin kuuluu muun muassa sähköpostimarkkinointia, bannerimainontaa sekä sosiaalisen median käyttöä mainonnassa.